Ledarskap imperativ i en digital värld

Ledarskap imperativ i en digital värld

Under årens lopp har jag genomfört många undersökningar av affärs- och teknikpersonal, och den enda konsekventa insikten i alla dessa undersökningar är en hög skepsis att ledare ska fatta de nödvändiga besluten och agera tillräckligt snabbt för att konkurrera effektivt. Jag förstår det. De flesta misslyckanden kan direkt spåras tillbaka till antingen dåliga beslut eller brist på beslut från ledare, men jag har också stor sympati för dem. Att leda genom snabba marknadsutvecklingar och störningar är svårt under de bästa tiderna, men när du slänger in snabbt förändrade konsumentbeteenden, störningar i leveranskedjan, tekniska framsteg och globala pandemier är det bara orättvist. Det finns dock några bra insikter och visdom som kan hämtas från alla undersökningar jag har granskat. Jag har sammanställt följande lista som jag hoppas att du kommer att ha nytta av.

  1. Utveckla och övervaka din egen digitala inställning och din organisations tankesätt: Förstå behovet av att kontinuerligt uppgradera och uppdatera ditt eget tänkande, såväl som organisationens.
  2. Acceptera att affärsframgång ligger inom förändring. Förstå digital teknik och deras möjligheter. Tänk om på alla aspekter av ditt företag mot bakgrund av tekniska framsteg och förändrade kundpreferenser.
  3. Förstå rollen och effekten av plattformar och plattformsekosystem. Förstå hur de kommer att förändra din marknadsplats nu och i framtiden. Tänk Uber, airbnb, Amazon, Apple, etc.
  4. Inse vilken roll kulturen spelar för att bli framgångsrik inom tre nyckelområden: ledarskapskultur, organisationskultur och kundkultur. Gör allt för att din kultur hjälper, inte hindrar din framgång.
  5. Förstå de fyra områdena för digital transformation där snabbhet är avgörande: teknikanpassning, organisatorisk smidighet, beslutsfattande och kundanpassning. Inse konsekvenserna av att vara långsam på något av dessa områden och fokusera på att förbättra dem.
  6. Organisera för agility: Plattformens ekosystem förändrar affärsreglerna och expanderar snabbt till angränsande marknader. Var beredd att tänka om och svara snabbt.
  7. Lär känna det okända: Om din organisation arbetar med gissningar till följd av datablinda fläckar, fixa det med sensorer, analyser, artificiell intelligens, automatisering, kund- och beteendeanalys. Hjälp dina företag att arbeta med en precision som aldrig tidigare är möjlig.
  8. Skörda framtiden: Förstå att morgondagens konkurrensfördelar skapas idag. Investera i innovationsexperter som tidigt kan identifiera ny och framväxande teknik och förstå de möjliga affärsinverkningarna snabbare än konkurrenterna. Värdet på innovationer och uppfinningar försämras snabbt över tiden, så att fånga dem tidigt optimerar värdet.
  9. Lär ledarna: Utbilda och utbilda ditt ledarskap och styrelse kontinuerligt för att se till att de behåller ett öppet, nyfiket, uppdaterat och innovativt tänkesätt. De måste lära sig i samma takt och kadens som deras marknader utvecklas. Att driva den dagliga verksamheten i ett stort företag är komplext och allt krävande, och utan en formell process, plan och schema för fortsatt ledarskapsutbildning händer det inte.

Att blomstra under digital och marknadsomvandling sker inte av misstag. Det är en målmedveten insats.

************************************************** ***********************

Kevin Benedict

Partner | Futurist på TCS

*** Full Disclosure: Detta är mina personliga åsikter. Inget företag är dumt nog att göra anspråk på dem. Jag arbetar med och har arbetat med många av de företag som nämns i mina artiklar.


Source link

Total
0
Shares
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts